სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი” აცხადებს მონაწილეობის მსურველთა მიღებას „მომავლის ბანაკში”

მდებარეობა: შაორის ტბის მიმდებარე ტერიტორია

რეგისტრაციის გავლა  შეუძლიათ  უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 18-25 წლის სტუდენტებს.

ბანაკის განხორციელების ვადები: 14 ივლისი –  31 აგვისტო

განაცხადების მიღება შესაძლებელია 18 მაისიდან 15 ივნისის ჩათვლით.

განაცხადების მიღება დასრულებულია