ცენტრის უფროსი 

გიგა გაბელაია

ggabelaia@cync.ge

ცენტრის უფროსის მოადგილე

ნინო ვადაჭკორია

 nvadachkoria@cync.ge

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი 

გიორგი ბერიძე

gberidze@cync.ge

პროგრამების მართვის დეპარტამენტის  უფროსი 

ბელა სარია

bsaria@cync.ge