წაიკითხეთ ზურაბ ავალიშვილის „საქართველოს დამოუკიდებლობა”

ახალგაზრდებმა უნდა წაიკითხონ ზურაბ ავალიშვილის წიგნი „საქართველოს დამოუკიდებლობა”. ეს არის იმ მოკლე პერიოდის შესახებ, როდესაც საქართველო იყო დამოუკიდებელი. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოქალაქე, ქართველი იქნება ის, სომეხი თუ სხვა ნებისმიერი ეროვნების,  ჩვენმა მოქალაქემ უნდა იცოდეს ჩვენი ქვეყნის ამ პერიოდის ისტორია. სულ ცოტა კარგია იმის ცოდნა, თუ რა მნიშვნელობას ატარებს 26 მაისი და რას ავღნიშნავთ ამ დღეს საქართველოში.

ლაშა ბაქრაძე – ფილოსოფიის დოქტორი.