შაორის ,,მომავლის ბანაკში” ტრენინგები მიმდინარეობს