სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი” აცხადებს ღია კონკურსს საერთაშორისო ბანაკის კულტურული ღონისძიებების კოორდინატორის შესარჩევად.

იჩქარეთ!  სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი” აცხადებს ღია კონკურსს საერთაშორისო ბანაკის კულტურული ღონისძიებების კოორდინატორის შესარჩევად. დოკუმენტების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 10 სექტემბერი.

იხილეთ თანდართული ფაილი