4.1 სახელმწიფო შესაყიდვების წლიური გეგმა ბიუჯეტი 2017 წლის III კვარტალი.

4.1 სახელმწიფო შესაყიდვების წლიური გეგმა საგრანტო დაფინანსება 2017 წლის III კვარტალი.

4.1 სახელმწიფო შესაყიდვების წლიური გეგმა საკუთარი შემოსავლები 2017 წლის III კვარტალი.

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა საკუთარი შემოსავლები III კვარტალი.

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია ახალგაზრდული ფესტივალი 2017 წლის III კვარტალი.

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია ბიუჯეტი 2017 წლის III კვარტალი.

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მანავის ბანაკი 2017 წლის III კვარტალი.

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მომავლის ბანაკი 2017 წლის III კვარტალი.

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია საგრანტო დაფინანსება.

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია საკუთარი 2017 წლის III კვარტალი

4.2 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის IV კვარტალი

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის IV კვარტალი

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის IV კვარტალი ბიუჯეტი

სახელმწიფო შესყიდვები 2015 წლის მე-3 კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვები 2015 წლის მე-2 კვარტალი

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის I კვარტალი
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის I კვარტალი
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (ახალგაზრდული ფესტივალი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (ბიუჯეტი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (გრანტი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (მთავრობის განკარგულება) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (საკუთარი შემოსავლები) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (მომავლის ბანაკი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია.

სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (გრანტი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების III კვარტალი
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (საკუთარი შემოსავლები) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების III კვარტალი
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (ბიუჯეტი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების III კვარტალი
4.2 სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (მთავრობის განკარგულება) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფრომაცია.III კვარტალი
4.2 სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (მომავლის ბანაკი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფრომაცია
4.2 სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (ახალგაზრდული ფესტივალი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფრომაცია.III კვარტალი
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (სახაზინო კოდი 390403) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (სახაზინო კოდი 390406) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (საკუთარი შემოსავლები) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების IV კვარტლის შესახებ ინფორმაცია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (სახაზინო კოდი 390403) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II III კვარტლების შესახებ ინფორმაცია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (სახაზინო კოდი 390404) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II III კვარტლების შესახებ ინფორმაცია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” მიერ 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (სახაზინო კოდი 390406) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II III კვარტლების შესახებ ინფორმაცია

სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (გრანტი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (ბიუჯეტი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (მომავლის ბანაკი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (ახალგაზრდული ფესტივალი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში (საკუთარი შემოსავლები) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების I II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია.