საქართველოს მთავრობის განკარგულება „საზაფხულო სკოლების” პროგრამის „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად” განხორციელების შესახებ

საქართველოს მთავრობის განკარგულება „საზაფხულო სკოლების” პროგრამის „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად” განხორციელების შესახებ.