საქართველოს მთავრობის განკარგულება №989 ანაკლიაში პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ განხორციელების შესახებ

იხილეთ სრული ტექსტი