კონფერენცია – „მშობელთა ძლიერი ქსელი სათემო სერვისების განვითარებისათვის“