ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში ინკლუზიური ქვეპროექტის ,, არტიშოკი“ ფარგლებში რეპეტიციები მიმდინარეობს

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში ინკლუზიური ქვეპროექტის ,, არტიშოკი“ ფარგლებში რეპეტიციები მიმდინარეობს. 3 თვის განმავლობაში ბენეფიციარებს მასტერკლასები შემდეგ თემებზე ჩაუტარდებათ:
მსახიობის ოსტატობა;
სასცენო მეტყველება;
სასცენო მოძრაობა;
ცეკვის ოსტატობა;
რიტმი;
მხატრულ კითხვა;
მეტყველების კულტურა;
აკრობატიკა;
პლასტიკის ენა და მხატრული სახე;
3 თვიანი სწავლების შემგომ „არტიშოკის“ წევრები სპექტაკლით წარსდგებიან ფართო აუდიტორიის წანაშე .
ქვეპროექტის მიზანია თეატრალური საქმიანობით სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების გააქტიურება საზოგადოებრივ საქმიანობაში, მათი გახალისება, განათლება, ადაპტაცია, რათა დავანგრიოთ სტიგმები, რომელიც არსებობს ჩვენს საზოგადოებაში.
საუბრის დასასრული